2019 års prov ges lördagen den 11 maj 2019.

 

För information om anmälan till kommande prov, gå till Anmälan och antagning >>

Matematik- och fysikprovet är ett gemensamt antagningsprov till några utvalda utbildningar vid Chalmers, KTH och Stockholms universitet. Det är ytterligare ett sätt, förutom gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på utbildningarna. Upp till 1/3 av platserna på programmen tillsätts utifrån resultat på provet. Alla som söker till ett eller flera av programmen (via antagning.se) får göra provet.

Vid Chalmers gäller provet för civilingenjörsprogrammen Elektroteknik, Teknisk fysik, Teknisk matematik, Kemiteknik med fysik samt för civilingenjör/arkitektprogrammet Arkitektur och teknik.

Vid KTH gäller provet för civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik, Elektroteknik samt Farkostteknik.

Vid Stockholms universitet gäller provet för Kandidatprogrammet i astronomi, Kandidatprogrammet i fysik, Kandidatprogrammet i meteorologi och Sjukhusfysikerprogrammet. Matematikdelen av provet gäller för Kandidatprogrammet i matematik, Kandidatprogrammet i matematik och ekonomi och för Kandidatprogrammet i matematik och datavetenskap.

OBS! Du måste söka de aktuella programmen via antagning.se
Om du sedan uppfyller grundläggande och särskild behörighet för ett eller flera program, samt har fått godkänt på matematik- och fysikprovet, deltar du även i den urvalsgruppen vid urvalet.

Genomförande och antagning

Provet genomförs en lördag i maj mellan kl 9:00-16:00 med avbrott för lunch mellan 12.00-14.00.
Du som söker till utbildningarna kandidatprogrammen i matematik, i matematik och ekonomi och i matematik och datavetenskap vid Stockholms universitet behöver enbart skriva matematikdelen och kan därmed gå efter att du har gjort denna del av provet, dvs kl 12.00.

Provet ges samtidigt i Göteborg (på Chalmers), i Stockholm (på KTH) och i Luleå (på LTU). Du väljer själv provort i samband med anmälan till provet. Det är exakt samma prov som ges på samtliga provorter.

Inga hjälpmedel utom papper och penna får användas. Papper tillhandahålls. Om du har en funktionsnedsättning eller andra särskilda behov vid provtillfället behöver vi veta det i samband med anmälan till provet.

Endast de som söker (via antagning.se) till något av utbildningsprogrammen som nämnts ovan och har anmält sig till provet samt betalat anmälningsavgift får skriva provet. Provresultatet gäller endast för samma års ansökningsomgång, och kan alltså inte sparas till kommande års antagning.

Provet består av en matematikdel (3 timmar) och en fysikdel (2 timmar). Resultaten från de båda delarna sammanräknas.

Maxpoäng och meritvärde
Total maxpoäng på Matematik- och fysikprovet är 75, varav 45 på matematikdelen och 30 på fysikdelen. För att resultatet skall räknas som meritvärde vid ansökan till program där hela provet medräknas, krävs minst 30 poäng sammantaget.

Vid ansökan till program där bara matematikdelen medräknas, krävs minst 20 poäng av 45 på matematikdelen. Det är tillåtet att skriva båda provdelarna, men resultatet från fysikdelen kommer inte att räknas inför antagningen.

Meritvärdet från provet införs automatiskt på antagning.se. Resultatet på provet är giltigt endast för antagningen samma år.
OBS: Ett dåligt resultat på provet försämrar inte dina chanser att bli antagen via andra meriter (betyg eller högskoleprov).

Läs mer om ordningsregler här

Är det något annat du undrar över, tveka inte att maila oss på: info at matematik-och-fysikprovet dot se

 

Anmäl dig till Matematiska vetenskapers nätkurs Sommarmatte! Du får tillgång till repetitionshäften och support via telefon och/eller e-mail. Du kommer kunna anmäla dig fr.o.m. mitten av mars, sen jobbar du i den takt det passar dig. Mer information hittar du på matematiskavetenskaper.se

 

Vill du repetera gymnasiefysiken men saknar böcker? En bok som täcker kurserna Fysik 1 och 2 på ett bra sätt är Fysik av Jörgen Gustafsson, utgiven av förlaget Studentlitteratur. (Länken går till ett utdrag ur boken från smakprov.se)