Anmälan och antagning

2019 års prov ges lördagen den 11 maj.

Provresultatet meddelas via e-post i vecka 24.

Anmälningsperiod till Matematik- och fysikprovet 2019: 4 februari - 23 april 2019
Sena anmälningar tas ej emot.

Anmälan

Att anmäla sig till Matematik- och fysikprovet

Det kostar 100 kr att skriva provet. Avgiften betalas vid anmälan. Avgiften betalas inte tillbaka, oavsett om provet genomförts eller ej.

Information inför provet om bland annat lokal, skickas via e-post till alla anmälda den 2-3 maj.

Om du har en funktionsnedsättning eller andra särskilda behov vid provtillfället, ange det i avsedd textruta längst ned i anmälan. För att du ska få rätt till förlängd provtid behöver du även skicka in ett intyg som styrker behovet.

Ansökan på antagning.se krävs

Observera att en förutsättning för att kunna göra detta prov är att du även har anmält dig till de/t program som du vill gå på antagning.se. Anmälan på antagning.se inför hösten 2019 är öppen mellan 15 mars - 15 april.

Observera att du genom att anmäla dig till provet inte har sökt en utbildning, den måste du söka som vanligt via www.antagning.se

Antagning till program

Upp till 1/3 av platserna på programmen ges till sökande från urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet.

Total maxpoäng på Matematik- och fysikprovet är 75, varav 45 på matematikdelen och 30 på fysikdelen. För att resultatet skall räknas som meritvärde vid ansökan, där hela provet medräknas, krävs minst 30 poäng sammantaget.

Vid ansökan till program där bara matematikdelen medräknas, krävs minst 20 poäng av 45 på matematikdelen. Det är tillåtet att skriva båda provdelarna, men resultat från fysikdelen kommer inte att räknas inför antagningen.

Du som har uppnått godkänt resultat på Matematik- och fysikprovet hamnar i en urvalsgrupp som rangordnas efter provresultatet.

Förutom de ordinarie urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och ev. högskoleprov (för den som har gjort det), har du som har ett godkänt resultat på Matematik- och fysikprovet ytterligare en urvalsgrupp att konkurrera i och du ökar därmed dina chanser till antagning.

Med reservation för ändringar.

Anmäl dig till Matematiska vetenskapers nätkurs Sommarmatte! Du får tillgång till repetitionshäften och support via telefon och/eller e-mail. Du kommer kunna anmäla dig fr.o.m. mitten av mars, sen jobbar du i den takt det passar dig. Mer information hittar du på matematiskavetenskaper.se

 

Vill du repetera gymnasiefysiken men saknar böcker? En bok som täcker kurserna Fysik 1 och 2 på ett bra sätt är Fysik av Jörgen Gustafsson, utgiven av förlaget Studentlitteratur. (Länken går till ett utdrag ur boken från smakprov.se)