Nästa prov är lördag 13 maj, 2017.

För anmälningsinfo, vänligen gå till flik Anmälan och antagning.


Matematik- och fysikprovet är ett gemensamt antagningsprov till vissa utvalda utbildningar vid Chalmers och KTH. Det är ytterligare ett sätt, förutom gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på utbildningarna. Upp till 1/3 av platserna på programmen tillsätts utifrån resultat på provet. Alla som söker till ett eller flera av programmen (via antagning.se) får göra provet. 
 

Vid Chalmers gäller provet för civilingenjörsprogrammen Elektroteknik, Teknisk fysik, Teknisk matematik, Kemiteknik med fysik samt för civilingenjör/arkitektprogrammet Arkitektur och teknik.

Vid KTH gäller provet för civilingenjörsprogrammen Teknisk fysik, Elektroteknik samt Farkostteknik.

OBS! Du måste söka själva programmet via antagning.se Uppfyller du sedan grundläggande och särskild behörighet för ett visst program, samt har fått godkänt på matematik-och fysikprovet, deltar du även i den urvalsgruppen vid urvalet.
 

Genomförande och antagning

Provet genomförs en lördag i maj mellan kl 9:00-16:00 med avbrott för lunch mellan 12.00-14.00. Det ges samtidigt i Göteborg (på Chalmers), i Stockholm (på KTH) och i Luleå (på LTU). Du väljer själv provort i samband med anmälan till provet.

Inga hjälpmedel utom papper och penna får användas. Papper tillhandahålls. Om du har funktionshinder eller andra särskilda behov vid provtillfället behöver vi veta det i samband med anmälan till provet.

Endast de som är sökande (via antagning.se) till något av utbildningsprogrammen som nämnts ovan och har anmält sig till provet och betalat anmälningsavgift får skriva provet. Provresultatet gäller endast för samma års ansökningsomgång, och kan alltså inte sparas till kommande års antagning.

Provet består av en matematikdel (3 timmar) och en fysikdel (2 timmar), vars resultat sammanräknas. Total maxpoäng på provet är 75, varav 45 på matematik- och 30 på fysikdelen. För att resultatet skall räknas som meritvärde vid ansökan krävs minst 30 poäng sammantaget. Meritvärdet införs automatiskt på antagning.se 
Ett dåligt resultat på provet försämrar inte dina chanser att bli antagen via andra meriter (betyg eller högskoleprov). Resultatet på provet är giltigt endast för antagningen samma år. 

Läs mer om ordningsregler här

Är det något annat du undrar över, tveka inte att maila oss på: info at matematik-och-fysikprovet dot se

 

Anmäl dig till Matematiska vetenskapers nätkurs Sommarmatte! Du får tillgång till repetitionshäften och support via telefon och/eller e-mail. Du kommer kunna anmäla dig fr.o.m. mitten av mars, sen jobbar du i den takt det passar dig. Mer information hittar du på matematiskavetenskaper.se

 

Vill du repetera gymnasiefysiken men saknar böcker? En bok som täcker kurserna Fysik 1 och 2 på ett bra sätt är Fysik av Jörgen Gustafsson, utgiven av förlaget Studentlitteratur. (Länken går till ett utdrag ur boken från smakprov.se)