Press "Enter" to skip to content

Anmälan, antagning och genomförande

Anmälan till Matematik- och fysikprovet

Anmälningsperiod: 19 april till och med 5 maj 2022
Provdatum: lördagen den 21 maj 2022
Provort: Göteborg (på Chalmers) eller Stockholm (på KTH) eller Umeå (på Umeå universitet). Du väljer själv provort i samband med anmälan. Det är exakt samma prov som ges på samtliga provorter.
Anmälningsavgiften är 100kr
Avgiften betalas vid anmälan och är inte återbetalningsbar, oavsett om du som provdeltagare genomför provet eller inte. (Ställs provet in återbetalas avgiften.)

Anmälan till Matematik- och fysikprovet 2022
(Länken kommer publiceras här den 19 april 2022.)
Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan.
Tänk på att
– Alla kreditkort inte tillåter internetköp
– Prova ett annat kort om betalningen inte går igenom
– Vissa banker kräver att du loggar in för att verifiera betalningen

Funktionsvariation (funktionsnedsättning)
Om du har en funktionsvariation (funktionsnedsättning) och skulle behöva längre provtid vid provtillfället, ska du ange detta i anmälningsformuläret.
För att du ska få rätt till förlängd provtid behöver du skicka in ett intyg i samband med din anmälan. Intyget skickas till info@matematik-och-fysikprovet.se.
En individuell prövning görs i varje enskilt fall.
Det måste vara ett läkarintyg eller ett utlåtande från en legitimerad logoped alternativt specialpedagog som styrker behovet och där det framgår åkommans utredning. Det finns en lista på godkända specialpedagoger på studera.nu. Observera att intyg av skolans rektorn, skolsköterska eller lärare inte godtas.

I maj (2022) kommer mer information om provtillfället, adress till provlokal och exakta tider att skickas via e-post till samtliga som är anmälda och har betalt anmälningsavgiften.
Om du inte fått informationen, kontrollera din skräppost i första hand och kontakta sedan info@matematik-och-fysikprovet.se

En anmälan till program på antagning.se krävs

Observera att en förutsättning för att kunna göra detta prov är att du även har anmält dig till ett eller flera utbildningsprogram på antagning.se. Anmälan till utbildningsprogram på antagning.se är öppen mellan 15 mars – 15 april.

Genomförande

Provet ges samtidigt i Göteborg (Chalmers), Stockholm (KTH) och Umeå (Umeå universitet). Det är exakt samma prov som ges på samtliga provorter.

Provet genomförs mellan kl 9:00-16:00 med avbrott för lunch mellan 12.00-14.00. 
Du som enbart ska skriva matematikdelen kan gå efter att du har gjort denna del av provet, dvs kl 12.00. 

Inga hjälpmedel utom papper och penna får användas. Papper tillhandahålls.

Endast de som söker (via antagning.se) till något av utbildningsprogrammen som nämnts ovan och har anmält sig till provet samt betalat anmälningsavgift får skriva provet.

Godkänt provresultat utgör ett meritvärde i en separat urvalsgrupp på antagning.se. Detta registreras på din anmälan och du behöver inte göra något efter avklarat provdeltagande.
Provresultatet är giltigt endast innevarande kalenderår.

Provet består av en matematikdel (3 timmar) och en fysikdel (2 timmar). Till vissa program krävs endast deltagande i matematikdelen.

Läs mer om anmälan till Matematik- och fysikprovet, anmälan till program på antagning,se, provpoäng, urval och antagning på sidan Anmälan och antagning >>

Läs om ordningsregler.

Provpoäng, urval och antagning

Total maxpoäng på Matematik- och fysikprovet är 75, varav 45 på matematikdelen och 30 på fysikdelen. Upp till en tredjedel av platserna på de utvalda programmen tillfaller urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet.

De program där båda delarna medräknas

För att resultatet skall anses som godkänt och anges som meritvärde i urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet krävs ett resultat på totalt 30 av 75 poäng.

De program där endast matematikdelen räknas

För att resultatet skall anses som godkänt och anges som meritvärde i urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet krävs ett resultat på totalt 20 av 45 poäng på matematikdelen.
Det är tillåtet att skriva båda provdelarna, men resultatet från fysikdelen kommer inte läggas till meritvärdet.

En separat urvalsgrupp

Till samtliga utbildningar krävs både grundläggande och särskild behörighet. Alla sökande som har en anmälan på antagning.se och är behöriga, deltar i urvalet i en eller flera urvalsgrupper. Du som är behörig och får ett godkänt resultat på matematik- och fysikprovet ökar din chans att bli antagen genom att konkurrera med ett meritvärde i ytterligare en urvalsgrupp. Du rangordnas efter poängen. Resultatet från provet påverkar inte ditt meritvärde i någon annan urvalsgrupp.
Läs om grundläggande behörighet och dina betyg på antagning.se
Läs om vilken särskild behörighet som krävs för programmet på respektive högskolas webbplats.
Läs om urvalsgrupper på antagning.se

Med reservation för ändringar.