Press "Enter" to skip to content

Anmälan, antagning och genomförande

Anmälan till Matematik- och fysikprovet

Anmälan är stängd och öppnar i april 2022.
Provet planeras att ges i slutet av maj 2022, med reservation för ändringar.
Anmälningsavgiften är 100kr.
Avgiften betalas vid anmälan och är inte återbetalningsbar, oavsett om du som provdeltagare genomför provet eller inte. (Ställs provet in återbetalas avgiften.)

Anmälan till Matematik- och fysikprovet 2022 (provdatum ej klart)
Länken kommer publiceras när anmälan till provet 2022 öppnar.
Anmälningsavgiften betalas i samband med anmälan.
Tänk på att
– Alla kreditkort inte tillåter internetköp
– Prova ett annat kort om betalningen inte går igenom
– Vissa banker kräver att du loggar in för att verifiera betalningen

Om du har en funktionsvariation (funktionsnedsättning) eller annat särskilda behov vid provtillfället, ange det i avsedd textruta i anmälningsformuläret. För att du ska få rätt till förlängd provtid behöver du omgående skicka in ett intyg som styrker behovet. Aktuell e-postadress för intyg anges i anmälningsformuläret.

Provet ges samtidigt i Göteborg (på Chalmers), i Stockholm (på KTH) och i Umeå (på Umeå universitet). Du väljer själv provort i samband med anmälan till provet. Det är exakt samma prov som ges på samtliga provorter.

I maj (2022) kommer mer information om provtillfället, adress till provlokal och exakta tider att skickas via e-post till samtliga som är anmälda.
Om du inte fått informationen, kontrollera din skräpost i första hand och kontakta sedan info@matematik-och-fysikprovet.se

En anmälan till program på antagning.se krävs

Observera att en förutsättning för att kunna göra detta prov är att du även har anmält dig till ett eller flera utbildningsprogram på antagning.se. Anmälan till utbildnigsprogram på antagning.se är öppen mellan 15 mars – 15 april.

Genomförande

Provet genomförs en lördag i maj mellan kl 9:00-16:00 med avbrott för lunch mellan 12.00-14.00. 
Du som enbart ska skriva matematikdelen kan gå efter att du har gjort denna del av provet, dvs kl 12.00. 

Provet ges samtidigt i Göteborg (på Chalmers), i Stockholm (på KTH) och i Umeå (på Umeå universitet). Det är exakt samma prov som ges på samtliga provorter.

Inga hjälpmedel utom papper och penna får användas. Papper tillhandahålls.

Om du har en funktionsnedsättning eller andra särskilda behov vid provtillfället måste det ha meddelats i samband med anmälan till provet.

Endast de som söker (via antagning.se) till något av utbildningsprogrammen som nämnts ovan och har anmält sig till provet samt betalat anmälningsavgift får skriva provet.

Godkänt provresultat utgör ett meritvärde i en separat urvalsgrupp på antagning.se. Detta registreras på din anmälan och du behöver inte göra något efter avklarat provdeltagande.
Provresultatet är giltigt endast innevarande kalenderår.

Provet består av en matematikdel (3 timmar) och en fysikdel (2 timmar). Till vissa program krävs endast deltagande i matematikdelen.

Läs mer om anmälan till Matematik- och fysikprovet, anmälan till program på antagning,se, provpoäng, urval och antagning på sidan Anmälan och antagning >>

Läs om ordningsregler.

Provpoäng, urval och antagning

Total maxpoäng på Matematik- och fysikprovet är 75, varav 45 på matematikdelen och 30 på fysikdelen. Upp till en tredjedel av platserna på de utvalda programmen tillfaller urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet.

De program där båda delarna medräknas

För att resultatet skall anses som godkänt och anges som meritvärde i urvalgruppen för Matematik- och fysikprovet krävs ett resultat på totalt 30 av 75 poäng.

De program där endast matematikdelen räknas

För att resultatet skall anses som godkänt och anges som meritvärde i urvalgruppen för Matematik- och fysikprovet krävs ett resultat på totalt 20 av 45 poäng på matematikdelen.
Det är tillåtet att skriva båda provdelarna, men resultatet från fysikdelen kommer inte läggas till meritvärdet.

En separat urvalsgrupp

Till samtliga utbildningar krävs både grundläggande och särskild behörighet. Alla sökande som har en anmälan på antagning.se och är behöriga, deltar i urvalet i en eller flera urvalsgrupper. Du som är behörig och får ett godkänt resultat på matematik- och fysikprovet ökar din chans att bli antagen genom att konkurrera med ett meritvärde i ytterligare en urvalsgrupp. Du rangordnas efter poängen. Resultatet från provet påverkar inte ditt meritvärde i någon annan urvalsgrupp.
Läs om grundläggande behörighet och dina betyg på antagning.se
Läs om vilken särskild behörighet som krävs för programmet på respektive högskolas webbplats.
Läs om urvalsgrupper på antagning.se

Med reservation för ändringar.