Press "Enter" to skip to content

Anmälan och antagning

Anmälan till Matematik- och fysikprovet

Anmälan öppnar 16 april och stänger 6 maj. Provet planeras att ges lördagen den 22 maj 2021, med reservation för ändringar pga den rådande Covid-19 pandemin.
En länk till anmälan kommer att publiceras på den här sidan.

Anmälningsavgiften är 100kr. Avgiften betalas vid anmälan och är inte återbetalningsbar, oavsett om du som provdeltagare genomför provet eller inte. (Ställs provet in återbetalas avgiften.)

Om du har en funktionsnedsättning eller andra särskilda behov vid provtillfället, ange det i avsedd textruta i anmälningsformuläret. För att du ska få rätt till förlängd provtid behöver du omgående skicka in ett intyg som styrker behovet. Aktuell e-postadress för intyg anges i anmälningsformuläret.

Under vecka 19 skickas information till samtliga anmälda om adress till provlokal, exakta tider med mera per e-post.

En anmälan till program på antagning.se krävs

Observera att en förutsättning för att kunna göra detta prov är att du även har anmält dig till det eller de program som du vill gå på antagning.se. Anmälan på antagning.se inför hösten 2021 är öppen mellan 15 mars – 15 april.

Antagning till ett program på högskolan

Upp till en tredjedel av platserna på de utvalda programmen ges till sökande från urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet.

Total maxpoäng på Matematik- och fysikprovet är 75, varav 45 på matematikdelen och 30 på fysikdelen. För att resultatet skall räknas som meritvärde vid ansökan, där hela provet medräknas, krävs ett resultat på minst 30 poäng sammantaget.

Vid ansökan till program där bara matematikdelen räknas med, krävs minst 20 poäng av 45 på matematikdelen. Det är tillåtet att skriva båda provdelarna, men resultat från fysikdelen kommer inte att användas för antagning.

Du som har uppnått godkänt resultat på Matematik- och fysikprovet hamnar i en urvalsgrupp där du  rangordnas efter ditt provresultat.

Förutom de ordinarie urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov, konkurrerar du som har ett godkänt resultat på Matematik- och fysikprovet i ytterligare en urvalsgrupp. Det ökar dina chanser att bli antagen till programmet.

Med reservation för ändringar.