Press "Enter" to skip to content

Anmälan, antagning och genomförande

Anmälan till Matematik- och fysikprovet

Anmälan är stängd för 2024.
Du kan enbart göra en anmälan och betala din anmälningsavgift under anmälningsperioden.

Anmälningsperiod: 16 – 29 april 2024 (Anmälan är stängd för 2024)
OBS! Det finns ingen möjlighet att göra en anmälan efter att anmälningsperioden är stängd.
Provdatum: 18 maj 2024
Plats (lärosäte):
– Göteborg (på Chalmers)
– Stockholm (på KTH)
– Umeå (på Umeå universitet)
Anmälningsavgift: 100 kr

Du väljer själv plats i samband med anmälan. Det är exakt samma prov som ges på samtliga platser.
Avgiften betalas vid anmälan och betalas inte tillbaka. Det gäller även om du som provdeltagare inte genomför provet. (Ställs provet in återbetalas avgiften.)

Gör din anmälan och betala anmälningsavgiften
Anmälningsavgiften ska betalas i samband med att du fyller i anmälningsformuläret. Du kan enbart göra en anmälan och betala din anmälningsavgift under anmälningsperioden.
Tänk på att:
– Alla kreditkort inte tillåter internetköp
– Prova ett annat kort om betalningen inte går igenom
– Vissa banker kräver att du loggar in för att verifiera betalningen

Funktionsvariation eller funktionsnedsättning
Om du har en funktionsvariation eller en funktionsnedsättning och skulle behöva längre provtid vid provtillfället, ska du ange detta i anmälningsformuläret. För att du ska få rätt till förlängd provtid behöver du skicka in ett intyg i samband med din anmälan.
Intyget skickas till info@matematik-och-fysikprovet.se.

En individuell prövning görs i varje enskilt fall. Det måste vara ett läkarintyg eller ett utlåtande från en legitimerad logoped alternativt specialpedagog som styrker behovet och där utredningen framgår och underskrift samt namn av läkare/logoped/specialpedagog.

Det finns en lista på godkända specialpedagoger på studera.nu. Observera att intyg av skolans rektorn, skolsköterska eller lärare inte godtas.

En anmälan på antagning.se till utvalda program krävs

En förutsättning för att kunna göra detta prov är att du även har anmält dig till ett eller flera av de utvalda utbildningsprogrammen på antagning.se. Anmälan till utbildningsprogram på antagning.se är öppen mellan 15 mars – 15 april 2024.

Du ska ha anmält dig till en eller flera av de utbildningsprogram som matematik- och fysikprovet gäller för och betalat anmälningsavgift för att få skriva provet.

Genomförande

Provet ges samtidigt i Göteborg (Chalmers), Stockholm (KTH) och Umeå (Umeå universitet). Det är exakt samma prov som ges på samtliga provorter.

Provet genomförs mellan kl 9:00-16:00 med avbrott för lunch mellan 12.00-14.00. 

Du som enbart ska skriva matematikdelen kan gå efter att du har gjort denna del av provet, dvs kl 12.00. 

Inga hjälpmedel utom papper för anteckningar och penna får användas. Papper kommer att finnas på plats.

Godkänt provresultat utgör ett meritvärde i en separat urvalsgrupp på antagning.se. Detta registreras på din anmälan och du behöver inte göra något efter avklarat provdeltagande.
Provresultatet är giltigt endast innevarande kalenderår.

Provet består av en matematikdel (3 timmar) och en fysikdel (2 timmar). Till vissa program krävs endast deltagande i matematikdelen.

Läs igenom ordningsreglerna för provet.

Provpoäng, urval och antagning

Total maxpoäng på Matematik- och fysikprovet är 75, varav 45 på matematikdelen och 30 på fysikdelen. Upp till en tredjedel av platserna på de utvalda programmen tillfaller urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet.

De program där båda delarna medräknas

För att resultatet ska anses som godkänt och anges som meritvärde i urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet krävs ett resultat på totalt 30 av 75 poäng.

De program där endast matematikdelen räknas

För att resultatet ska anses som godkänt och anges som meritvärde i urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet krävs ett resultat på totalt 20 av 45 poäng på matematikdelen.
Det är tillåtet att skriva båda provdelarna, men resultatet från fysikdelen kommer inte läggas till meritvärdet.

En separat urvalsgrupp

Till samtliga utbildningar krävs både grundläggande och särskild behörighet. Alla sökande som har en anmälan på antagning.se och är behöriga, deltar i urvalet i en eller flera urvalsgrupper. Du som är behörig och får ett godkänt resultat på matematik- och fysikprovet ökar din chans att bli antagen genom att konkurrera med ett meritvärde i ytterligare en urvalsgrupp. Du rangordnas efter poängen. Resultatet från provet påverkar inte ditt meritvärde i någon annan urvalsgrupp.
Läs om grundläggande behörighet och dina betyg på antagning.se
Läs om vilken särskild behörighet som krävs för programmet på respektive högskolas webbplats.
Läs om urvalsgrupper på antagning.se

Med reservation för ändringar.