Press "Enter" to skip to content

Ordningsregler

 • Provdeltagare skall följa provvaktens anvisningar.
 • Provet börjar klockan 09:00. Kom i god tid!
  Provdeltagare får inte tillträde till provsalen senare än 30 minuter efter den utsatta tiden för provets början.
  Provdeltagaren får inte lämna provsalen under provets första timma. Detta gäller både för- och eftermiddag.
  För att få gå in i eller lämna provsalen under provets gång måste provdeltagaren ha provvaktens tillstånd.
 • Provvakten kontrollerar legitimation.
  Provet får ej genomföras utan uppvisande av godkänd legitimation.
  Godkänd legitimation är pass, körkort, nationellt ID-kort och bankernas ID-kort.
  Legitimation kan ej uppvisas i efterhand.
 • Provdeltagare som är anmäld, men till annan provort, kan få genomföra provet i mån av plats.
 • Provdeltagare skall sitta på den plats provvakten anvisar.
  Väskor och ytterkläder m.m. placeras enligt vaktens anvisningar.
 • Provdeltagare skall ha mobiltelefon, smartwatch och annan elektronisk utrustning avstängd i provsalen och placera utrustningen enligt vaktens anvisningar.
 • Provdeltagare får bara ta med skrivmateriel. Skrivmateriel innebär tex pennor, suddgummi, passare och linjal. Högskolan tillhandahåller extra skrivpapper.
  Inga andra hjälpmedel är tillåtna om inte tillstånd har beviljats på grund av särskilda behov.
 • Det är tillåtet att använda öronproppar, dessa skall uppvisas för provvakten vid förfrågan. Enbart enkla vanliga gula öronproppar tillåts. Hörselkåpor eller reducerbara hörselskydd av något slag är inte tillåtna.
 • All kommunikation går genom provvakter.
  Provdeltagare får inte på något sätt kommunicera med andra provdeltagare i provsalen. Detta gäller även efter kontakt med telefonjour/provledning i Göteborg!
 • Frågor rörande provets innehåll förmedlas till telefonjour i Göteborg, och besvaras alltså inte av personal på plats i provlokalen.
 • Alla beslut rörande provets innehåll, såsom strykning av uppgifter eller meddelande av kompletterande information till provdeltagare, fattas av provledning i Göteborg och förmedlas av provpersonal.
 • Provdeltagare som önskar använda ordbok under provet skall lägga denna hos provvakterna före provets början. Efter det att proven delats ut skall han/hon läsa igenom alla problemformuleringar och på ett pappersark skriva upp de ord som behöver slås upp. Vid ett tillfälle under provets första timme får provdeltagaren gå fram till provvakterna och i deras närvaro slå upp de noterade orden under maximalt fem minuter. Provvakterna skall kontrollera att ordboken som används inte har matematik-, fysik- eller uppslagsverkskaraktär samt att inga handskrivna anteckningar förekommer. Detta förfarande kan användas en gång under matematikdelen och en gång under fysikdelen av provet. Skrivtiden förlängs inte.
 • Om provvakten misstänker att fusk föreligger, skall provvakten anteckna sina observationer om regelbrottet, och informera provdeltagaren att så har skett. Allt fusk och alla regelbrott rapporteras till provledningen i Göteborg, som fattar ev. beslut om ogiltigförklarande.