Press "Enter" to skip to content

Ordningsregler för provdagen

Provdeltagare ska alltid följa provvaktens anvisningar.

 • Provet börjar klockan 09:00. Det kan uppstå kö vid registreringen, kom därför i god tid!
  • Provdeltagare får inte tillträde till provsalen senare än 30 minuter efter den utsatta tiden för provets början.
  • Provdeltagaren får inte lämna provsalen under provets första timma. Detta gäller både för- och eftermiddag.
  • För att få gå in i eller lämna provsalen under provets gång måste provdeltagaren ha provvaktens tillstånd.
 • Provvakten kontrollerar legitimation.
  • Provet får ej genomföras utan uppvisande av godkänd legitimation.
  • Godkänd legitimation är pass, körkort, nationellt ID-kort och bankernas ID-kort.
  • Legitimation kan ej uppvisas i efterhand.
 • Provdeltagare skall sitta på den plats provvakten anvisar.
  • Väskor och ytterkläder m.m. placeras enligt vaktens anvisningar.
  • Provdeltagare ska ha mobiltelefon, smartwatch (e.l. liknande) eller annan elektronisk utrustning avstängd i provsalen och placera utrustningen enligt vaktens anvisningar.
  • Provdeltagare som är anmäld, men till annan provort, kan få genomföra provet i mån av plats.
 • All kommunikation går genom provvakter.
  • Provdeltagare får inte på något sätt kommunicera med andra provdeltagare i provsalen. Detta gäller även efter kontakt med telefonjour/provledning i Göteborg!
  • Alla beslut rörande provets innehåll, såsom strykning av uppgifter eller meddelande av kompletterande information till provdeltagare, fattas av provledning i Göteborg, men förmedlas av provpersonal.
  • Frågor rörande provets innehåll förmedlas av vakter till telefonjour i Göteborg, och besvaras alltså inte av personal på plats i provlokalen.

Vad får du ta med till provet?

 • Skrivmaterial
  • Du får ta med skrivmaterial, såsom pennor, suddgummi, passare och linjal. Du får dock inte ta med gradskiva.
  • Ta även gärna med en ej suddbar eller permanent penna (t.ex. kulspetspenna) för att fylla i namn och personnummer på förstasidan av provet.
  • Högskolan tillhandahåller extra skrivpapper.
 • Övriga hjälpmedel
  • Det är tillåtet att använda öronproppar, men enbart enkla öronproppar i skumplast. Dessa ska uppvisas för provvakten vid förfrågan. Hörselkåpor eller reducerbara hörselskydd av något slag är inte tillåtna.
  • Provdeltagare som önskar använda ordbok under provet ska lägga denna hos provvakterna före provets början. Efter det att proven delats ut ska provdeltagaren läsa igenom alla problemformuleringar och på ett pappersark skriva upp de ord som behöver slås upp. Vid ett tillfälle under provets första timme får provdeltagaren gå fram till provvakterna och i deras närvaro slå upp de noterade orden under maximalt fem minuter. Provvakterna ska kontrollera att ordboken som används inte har matematik-, fysik- eller uppslagsverkskaraktär, samt att inga handskrivna anteckningar förekommer. Detta förfarande kan användas en gång under matematikdelen och en gång under fysikdelen av provet. Skrivtiden förlängs inte.
  • Formelsamling får ej tas med.
  • Smartphones eller liknade digitala klockor är ej tillåtna (se stycke ovan).
  • Inga andra hjälpmedel är tillåtna om inte tillstånd har beviljats på grund av särskilda behov.
 • Mat och dryck
  • Dryck och lättare tilltugg är tillåtet att ta med. Regeln är att det inte får låta, lukta eller på annat sätt störa övriga deltagare i provsalen.

Fusk

Om provvakten misstänker att fusk föreligger, ska provvakten anteckna sina observationer om regelbrottet, och informera provdeltagaren att så har skett. Allt fusk och alla regelbrott rapporteras till provledningen i Göteborg, som fattar ev. beslut om ogiltigförklarande.