Press "Enter" to skip to content

Vanliga frågor och svar

Last updated on 2 maj, 2024

Provdagen är lördagen den 18 maj 2024.
Med reservation för ändringar.

Förutom de vanliga urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov så har den med godkänt Matematik- och fysikprov ytterligare en urvalsgrupp att konkurrera i, därmed ökar du dina chanser att bli antagen.

Din bekräftelse är det kvittot du fick när du anmälde dig och betalade för att delta i provet.

Vi som arbetar med Matematik- och fysikprovet ser till att du som får ett godkänt resultat från provet (min poäng är 30) får resultatet inlagt på de alternativ som omfattas. Du kommer då att delta i urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet.

Ja, du kan få beviljat en längre provtid.
Om du har en funktionsvariation eller funktionsnedsättning och skulle behöva längre provtid vid provtillfället, ska du ange detta i anmälningsformuläret.
För att du ska få rätt till förlängd provtid behöver du skicka in ett intyg i samband med din anmälan. Intyget skickas till info@matematik-och-fysikprovet.se.

En individuell prövning görs i varje enskilt fall.
Det måste vara ett läkarintyg eller ett utlåtande från en legitimerad logoped alternativt specialpedagog som styrker behovet och där utredningen framgår och underskrift samt namn av läkare/logoped/specialpedagog.

Det finns en lista på godkända specialpedagoger på studera.nu (öppnas i ny flik). Observera att intyg av skolans rektorn, skolsköterska eller lärare inte godtas.

Nej, provet genomförs endast på ovan angivna universitet under en dag och vid samma tidpunkt. Provet börjar kl. 09.00 och slutar kl. 16.00.

Provet ges bara på svenska.

Nej, det är en anmälningsavgift. Den är inte återbetalningsbar.

Provet ges bara en gång per år.

Information om lokaler på din provort och annan viktig information kommer att skickas via e-post i början på veckan, samma vecka som provdagen. Det är viktigt att du angav rätt e-postadress när du gjorde din anmälan. Om du inte har fått det, kontrollera din skräpkorg innan du skickar en fråga till info@matematik-och-fysikprovet.se

Facit publiceras under veckan efter provdagen.

Nej, det finns det inte. Du kan fråga din lärare i fysik eller matematik.

Provresultatet skickas ut till alla provdeltagare via mail efter att proven är färdigrättade. De som får ett godkänt resultat från provet (min poäng är 30) får senare även resultatet inlagt på de programalternativ som omfattas på antagning.se.

Provresultatet gäller endast för innevarande års antagningsomgång.
Du kan göra om provet flera gånger, det gamla provresultatet sparas inte.

Provet ska inte mäta huruvida personen någon gång haft tillräckliga förkunskaper, utan om personen har dessa när utbildningen påbörjas.

De regler som gäller för provet ska upplevas som vägledande för alla nybörjarstudenter, så budskapet är: repetera ordentligt.

Repetition är lika viktigt om du ska göra provet som inför studiestarten generellt. De personer som läste sina senaste matematik- och fysikkurser för en längre tid sen har ofta glömt för mycket för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på högskolan i början.

Ja, det kan stämma. Det krävs alltid ett godkänt resultat, med minimum 30 poäng. Om det till ett visst program inte är fullt i kvoten för Matematik- och fysikprovet, kan samtliga med resultat på 30 antas. Blir det konkurrens blir resultatet en högre poäng. Provet är utformat för att ge en stor spridning och det är mycket ovanligt med provtagare som har maxpoäng.