Press "Enter" to skip to content

FAQ och kontakt

Last updated on 9 april, 2021

Provet planeras att ges lördagen den 22 maj 2021, med reservation för ändringar pga den rådande Covid-19 pandemin. För information om anmälan till kommande prov, gå till Anmälan och antagning >>

Förutom de vanliga urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov så har den med godkänt Matematik- och fysikprov ytterligare en urvalsgrupp att konkurrera i, därmed ökar du dina chanser att bli antagen.

Din bekräftelse är det kvittot du fick när du anmälde dig och betalade för att delta i provet.

Vi som arbetar med Matematik- och fysikprovet, ser till att du som får ett godkänt resultat från provet (min poäng är 30) får resultatet inlagt på de alternativ som omfattas. Du kommer då att delta i urvalsgruppen för Matematik- och fysikprovet.

Ja, du kan få beviljat längre provtid om du inkommer med ett giltigt intyg som styrker behovet. Du ska kryssa i anmälningsformulärets sista ruta. I anmälningsformuläret finns e-postadressen dit du omgående mejlar ditt intyg.

Nej, provet genomförs endast på ovan angivna universitet under en dag och vid samma tidpunkt. Provet börjar kl. 09.00 och slutar kl. 16.00.

Provet ges bara på svenska.

Nej, det är en anmälningsavgift. Den är inte återbetalningsbar.

Provet ges bara en gång per år.

Information om lokaler och annan specifik information inför provet skickas via e-post i under vecka 19. Om du inte har fått det, kontrollera din skräpkorg eller skicka ett mail till info@matematik-och-fysikprovet.se

Facit publiceras veckan efter provet.

Nej, det finns det inte. Du kan fråga din lärare i fysik eller matematik.

Provets resultat får du via e-post i vecka 24.

Provresultatet gäller endast för innevarande års antagningsomgång.
Du kan göra om provet flera gånger, det gamla provresultatet sparas inte.

Provet ska inte mäta huruvida personen någon gång haft tillräckliga förkunskaper, utan om personen har dessa när utbildningen påbörjas.

De regler som gäller för provet ska upplevas som vägledande för alla nybörjarstudenter, så budskapet är: repetera ordentligt.

Repetition är lika viktigt om du ska göra provet som inför studiestarten generellt. De personer som läste sina senaste matematik- och fysikkurser för en längre tid sen har ofta glömt för mycket för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på högskolan i början.

Datum för kommande års prov, beslutas under hösten året innan.
Med reservation för ändringar pga oförutsedda händelser.

Ja, det kan stämma. Det krävs alltid ett godkänt resultat, med minimum 30 poäng. Om det till ett visst program inte är fullt i kvoten för Matematik- och fysikprovet, kan samtliga med resultat på 30 antas. Blir det konkurrens blir resultatet en högre poäng. Provet är utformat för att ge en stor spridning och det är mycket ovanligt med provtagare som har maxpoäng.