Press "Enter" to skip to content

Matematik- och fysikprovet 2024

Matematik- och fysikprovet är ett gemensamt antagningsprov till några utvalda utbildningar och lärosäten. För dig som är behörig till utbildningen ger detta ytterligare en möjlighet, utöver gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats. Med godkänt provresultat deltar du i ytterligare en urvalsgrupp.

Matematik-och fysikprovet 2024 genomfördes 18 maj 2024.

Provresultat skickas ut till alla provdeltagare via mejl efter att proven är färdigrättade, under vecka 26 eller 27. De som får ett godkänt resultat från provet (min poäng är 30) får senare även resultatet inlagt på de programalternativ som omfattas på antagning.se.

Nedan finner du de utvalda utbildningarna på respektive lärosäte.

Chalmers

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för Chalmers utbildningar enligt nedan.

 • Arkitektur och teknik (civilingenjör/arkitekt 300hp)
 • Automation och mekatronik (civilingenjör 300hp)
 • Elektroteknik (civilingenjör 300hp)
 • Kemiteknik med fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk matematik (civilingenjör 300hp)

Göteborgs universitet

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för GU:s Fysikprogram. Enbart matematikdelen gäller för GU:s matematikprogram.

 • Fysik (kandidat 180hp)
 • Matematikprogrammet (kandidat 180hp)

KTH

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för KTH:s utbildningar enligt nedan.

 • Design och produktframtagning (civilingenjör 300hp)
 • Elektroteknik (civilingenjör 300hp)
 • Farkostteknik (civilingenjör 300hp)
 • Maskinteknik (civilingenjör 300hp)
 • Materialdesign (civilingenjör 300hp )
 • Teknisk fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk matematik (civilingenjör 300hp)

Stockholms universitet

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för Stockholms universitets utbildningar enligt nedan.

 • Astronomi (kandidat 180hp)
 • Fysik (kandidat 180hp)
 • Meteorologi, oceanografi och klimatfysik (kandidat 180hp)
 • Sjukhusfysiker (kandidat 180hp)


Med reservation för ändringar.