Press "Enter" to skip to content

Matematik- och fysikprovet 2024

Matematik- och fysikprovet är ett gemensamt antagningsprov till några utvalda utbildningar och lärosäten. För dig som är behörig till utbildningen ger detta ytterligare en möjlighet, utöver gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats. Med godkänt provresultat deltar du i ytterligare en urvalsgrupp.

Anmälningsperiod: 16 – 29 april 2024
OBS! Det finns ingen möjlighet att göra en anmälan efter att anmälningsperioden är stängd.
Provdatum: 18 maj 2024
Plats (lärosäte):
– Göteborg (på Chalmers)
– Stockholm (på KTH)
– Umeå (på Umeå universitet)
Anmälningsavgift: 100kr

Läs mer om anmälan till Matematik- och fysikprovet samt varför det också krävs en aktuell anmälan till ett utbildningsprogram på antagning.se
Anmälan och antagning >>

Nedan finner du de utvalda utbildningarna på respektive lärosäte.

Chalmers

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för Chalmers utbildningar enligt nedan.

 • Arkitektur och teknik (civilingenjör/arkitekt 300hp)
 • Automation och mekatronik (civilingenjör 300hp)
 • Elektroteknik (civilingenjör 300hp)
 • Kemiteknik med fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk matematik (civilingenjör 300hp)

Göteborgs universitet

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för GU:s Fysikprogram. Enbart matematikdelen gäller för GU:s matematikprogram.

 • Fysik (kandidat 180hp)
 • Matematikprogrammet (kandidat 180hp)

KTH

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för KTH:s utbildningar enligt nedan.

 • Design och produktframtagning (civilingenjör 300hp)
 • Elektroteknik (civilingenjör 300hp)
 • Farkostteknik (civilingenjör 300hp)
 • Maskinteknik (civilingenjör 300hp)
 • Materialdesign (civilingenjör 300hp )
 • Teknisk fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk matematik (civilingenjör 300hp)

Stockholms universitet

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för Stockholms universitets utbildningar enligt nedan.

 • Astronomi (kandidat 180hp)
 • Fysik (kandidat 180hp)
 • Meteorologi, oceanografi och klimatfysik (kandidat 180hp)
 • Sjukhusfysiker (kandidat 180hp)


Med reservation för ändringar.