Press "Enter" to skip to content

Matematik- och fysikprovet

Matematik- och fysikprovet är ett gemensamt antagningsprov till några utvalda utbildningar och lärosäten. För dig som är behörig till utbildningen ger detta ytterligare en möjlighet, utöver urvalsgrupperna för gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats. Med godkänt provresultat deltar du i ytterligare en urvalsgrupp.

Anmälan är stängd och öppnar i april 2022. Provet planeras att ges i maj 2022, med reservation för ändringar.

I maj (datum ej beslutat) kommer mer information om provtillfället, adress till provlokal och exakta tider att skickas via e-post till samtliga som är anmälda.
Om du inte fått informationen, kontrollera din skräpost i första hand och kontakta sedan info@matematik-och-fysikprovet.se

Läs mer om anmälan till Matematik- och fysikprovet, anmälan till program på antagning,se, provpoäng, urval och antagning på sidan Anmälan och antagning >>

Chalmers

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för Chalmers utbildningar nedan.

 • Elektroteknik (civilingenjör 300hp)
 • Kemiteknik med fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk matematik (civilingenjör 300hp)
 • Arkitektur och teknik (civilingenjör/arkitekt 300hp)

Göteborgs universitet

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för GUs Fysikprogram, enbart matematikdelen gäller för GUs matematikprogram.

 • Fysik (kandidat 180hp)
 • Matematikprogrammet (kandidat 180hp)

KTH

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för KTHs utbildningar nedan.

 • Elektroteknik (civilingenjör 300hp)
 • Farkostteknik (civilingenjör 300hp)
 • Materialdesign (civilingenjör 300hp )
 • Teknisk fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk matematik (civilingenjör 300hp)
 • Datateknik, Kista (högskoleingenjör 180hp)

Stockholms universitet

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för Stockholms universitets utbildningar nedan.

 • Astronomi (kandidat 180hp)
 • Fysik (kandidat 180hp)
 • Meteorologi, oceanografi och klimatfysik (kandidat 180hp)
 • Sjukhusfysiker (kandidat 180hp)

Uppsala universitet

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för Uppsala universitets program Energisystem.

 • Energisystem (civilingenjör 300hp)

Med reservation för ändringar.