Press "Enter" to skip to content

Matematik- och fysikprovet

Matematik- och fysikprovet är ett gemensamt antagningsprov till några utvalda utbildningar och lärosäten. För dig som är behörig till utbildningen ger detta ytterligare en möjlighet, utöver gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats. Med godkänt provresultat deltar du i ytterligare en urvalsgrupp.

Anmälan till provet 2023 är stängd.

Provdagen lördagen är den 13 maj 2023 (vecka 19).
Information om provort, lokal och regler skickas per e-post i början av veckan, samma vecka som provdagen. Om du inte får någon e-post med information om provet, kontrollera först din skräpkorg innan du kontaktar: info@matematik-och-fysikprovet.se

Läs mer om anmälan till Matematik- och fysikprovet samt varför det också krävs en aktuell anmälan till ett utbildningsprogram på antagning.se
Anmälan och antagning >>

Chalmers

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för Chalmers utbildningar nedan.

 • Elektroteknik (civilingenjör 300hp)
 • Kemiteknik med fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk matematik (civilingenjör 300hp)
 • Arkitektur och teknik (civilingenjör/arkitekt 300hp)

Göteborgs universitet

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för GUs Fysikprogram, enbart matematikdelen gäller för GUs matematikprogram.

 • Fysik (kandidat 180hp)
 • Matematikprogrammet (kandidat 180hp)

KTH

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för KTHs utbildningar nedan.

 • Design och produktframtagning (civilingenjör 300hp)
 • Elektroteknik (civilingenjör 300hp)
 • Farkostteknik (civilingenjör 300hp)
 • Maskinteknik (civilingenjör 300hp)
 • Materialdesign (civilingenjör 300hp )
 • Teknisk fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk matematik (civilingenjör 300hp)

Stockholms universitet

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för Stockholms universitets utbildningar nedan.

 • Astronomi (kandidat 180hp)
 • Fysik (kandidat 180hp)
 • Meteorologi, oceanografi och klimatfysik (kandidat 180hp)
 • Sjukhusfysiker (kandidat 180hp)

Uppsala universitet

Hela Matematik- och fysikprovet (båda delarna) gäller för Uppsala universitets program Energisystem.

 • Energisystem (civilingenjör 300hp)

Med reservation för ändringar.