Press "Enter" to skip to content

Matematik- och fysikprovet


Anmälan öppnar den 16 april och stänger den 6 maj. Provet planeras att ges lördagen den 22 maj 2021, med reservation för ändringar pga den rådande Covid-19 pandemin.
För information om anmälan till kommande prov, gå till Anmälan och antagning >>

Matematik- och fysikprovet är ett gemensamt antagningsprov till några utvalda utbildningar och lärsosäten. Det är ytterligare ett sätt, förutom gymnasiebetyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats på utbildningarna. Du måste göra en anmälan till något av de aktuella programmen via antagning.se. Upp till 1/3 av platserna på programmen tillsätts utifrån resultat på provet.

Chalmers

 • Elektroteknik (civilingenjör 300hp)
 • Kemiteknik med fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk matematik (civilingenjör 300hp)
 • Arkitektur och teknik (civilingenjör/arkitekt 300hp)

Göteborgs universitet

 • Fysik (kandidat 180hp)
 • Matematikprogrammet (kandidat 180hp)
  Endast matematikdelen av provet gäller.

KTH

 • Elektroteknik (civilingenjör 300hp)
 • Farkostteknik (civilingenjör 300hp)
 • Materialdesign (civilingenjör 300hp )
 • Teknisk fysik (civilingenjör 300hp)
 • Teknisk matematik (civilingenjör 300hp)
 • Datateknik, Kista (högskoleingenjör 180hp)

Stockholms universitet

 • Astronomi (kandidat 180hp)
 • Fysik (kandidat 180hp)
 • Meteorologi, oceanografi och klimatfysik (kandidat 180hp)
 • Sjukhusfysiker (kandidat 180hp)

Uppsala universitet

 • Energisystem (civilingenjör 300hp)

Genomförande

Provet genomförs en lördag i maj mellan kl 9:00-16:00 med avbrott för lunch mellan 12.00-14.00. 
Du som enbart ska skriva matematikdelen kan gå efter att du har gjort denna del av provet, dvs kl 12.00. 

Provet ges samtidigt i Göteborg (på Chalmers), i Stockholm (på KTH) och i Luleå (på LTU). Du väljer själv provort i samband med anmälan till provet. Det är exakt samma prov som ges på samtliga provorter.

Inga hjälpmedel utom papper och penna får användas. Papper tillhandahålls. Om du har en funktionsnedsättning eller andra särskilda behov vid provtillfället behöver vi veta det i samband med anmälan till provet.

Endast de som söker (via antagning.se) till något av utbildningsprogrammen som nämnts ovan och har anmält sig till provet samt betalat anmälningsavgift får skriva provet. Provresultatet gäller endast för samma års ansökningsomgång, och kan alltså inte sparas till kommande års antagning.

Provet består av en matematikdel (3 timmar) och en fysikdel (2 timmar). Resultaten från de båda delarna sammanräknas.

Läs om ordningsregler.

Maxpoäng och meritvärde

Total maxpoäng på Matematik- och fysikprovet är 75, varav 45 på matematikdelen och 30 på fysikdelen. För att resultatet skall räknas som meritvärde vid ansökan, där hela provet medräknas, krävs ett resultat på minst 30 poäng sammantaget.

Vid ansökan till program där bara matematikdelen räknas med, krävs minst 20 poäng av 45 på matematikdelen. Det är tillåtet att skriva båda provdelarna, men resultat från fysikdelen kommer inte att användas för antagning.

Meritvärdet från provet överförs till antagning.se när resultatet är 30 poäng eller högre. Resultatet på provet är giltigt endast för antagningen samma år.
OBS: Ett sämre resultat på provet försämrar inte dina chanser att bli antagen via andra meriter, det vill säga i urvalsgrupperna för betyg (BI eller BII) eller högskoleprov (HP).

Med reservation för ändringar.